Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 1-nji tapgyrynyň duşuşyklary

0
12011
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze möwsümine 14-nji aprelde geçiriljek «Köpetdag» ― «Şagadam» duşuşygy bilen badalga berler. Duşuşyk «Aşgabat» stadionynda geçiriler we ol sagat 17:30-da başlanar.

1-nji tapgyryň duşuşyklarynyň ählisiniň geçiriljek ýerleri we başlanjak wagtlary bilen tanyşdyrýarys.

14-nji aprel (anna)

  • 17:30 «Köpetdag» – «Şagadam», «Aşgabat» stadiony.

15-nji aprel (şenbe)

  • 17:00 «Altyn asyr» – «Nebitçi», «Sport toplumy» stadiony (Büzmeýin);
  • 16:30 «Merw» – «Aşgabat», «Sport toplumy» stadiony (Mary);
  • 17:00 «Ahal» – «Energetik», «Nusaý» stadiony (Aşgabat).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler