Soňky habarlar

Arhiw

Açyk howada çäre

0
21405
Salgysy:
Первый парк
Telefon belgiňiz:
(+993 61) 21 27 83
Soňky täzelenme:

Plein howasy (fransuz plein howasyndan - "açyk howa") studiýanyň daşynda, tebigatda, tebigy ýagtylykda surat çekmegiň usulydyr.

Siziň islegiňiz boýunça açyk howada açyk çäre geçirmegi makul bildik. Wagt 10: 00-dan 11:00-a çenli we HER Ýekşenbe güni 10: 00-dan 14:00-a çenli

Baha:

Çagalar üçin: 50 TMT
Ulylar üçin: 100 TMT

ýerleşýän ýeri: Aşgabat seýilgähi

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler