Arhiw

KARTRIJ ZAPRAWKA, KOMPYUTER HYZMAT

0
689
Eýesi:
Mansur Matbaýew
Salgysy:
ş.Daşoguz Al-Horezmi köçe jaý №23
Telefon belgiňiz:
+99364026066
Pocta:
nesilcomputer@gmail.com
Bahasy:
33/44
Soňky täzelenme:
Milli Nowruz baýramçylygy mynasybetli Daşoguz şäherinde ýerleşýän Nesil kompýuter hyzmatlary müşderiler üçin kartrijleri tonerdan doldurmak hyzmatynda amatly bahalary hödürleýär! Dünýä reýtinginde öňde barýan tonerler we sarp ediş materiallary bilen Nesil kompýuter hyzmatlary öz işlerini kepillendirýär! Eger-de siziň wagtyňyz çäkli bolsa onda Biziň ussalarymyz Siziň ýanyňyza barp hyzmat ederler!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler