Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahberdiýewanyň doglan gününe bagyşlanan konsert

0
19316
Salgysy:
Туркменская национальная консерватория имени Маи Кулиевой
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler