Soňky habarlar

Arhiw

Ilat ýazuwy — 2022: 17-27 dekabr

0
31567
Salgysy:
www.stat.gov.tm
Soňky täzelenme:

202-nji ýylyň 17-27 dekabr aralygynda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçiriler.

Web-saýty: www.stat.gov.tm

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler