Arhiw

Aşgabatdaky teatrlarda 8 — 12-nji dekabr aralygynda görkeziljek sahna eserleri

0
20331
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry:

 • 8-nji dekabr: «Gelinler» 19:00;
 • 9-njy dekabr: «Aýy» (Çoço) 19:00;
 • 10-njy dekabr: «Hindi rowaýaty» 19:00;
 • 11-nji dekabr: «Giýewleriň bäsleşigi» 19:00;
 • 12-nji dekabr: «Gelinler» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 8-nji dekabr: «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00;
 • 9-njy dekabr: «Arşyn mal alan» 19:00;
 • 10-njy dekabr: «Demir aýal» 19:00;
 • 11-nji dekabr: «Dünýä dillerinde aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
 • 12-nji dekabr: «Dünýä dillerinde aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

 • 8-nji dekabr: «Колобок», 12:00;
 • 8-nji dekabr: «Восемь любящих женщин», 19:00;
 • 9-njy dekabr: «Малыш и Карлсон», 12:00;
 • 9-njy dekabr: «Изобретательная влюблённая», 19:00;
 • 10-njy dekabr: «Три поросёнка и серый волк», 12:00;
 • 10-njy dekabr: «Чудаки», 19:00;
 • 11-nji dekabr:  «Алладин и волшебная лампа», 11:00;
 • 11-nji dekabr:  «Алладин и волшебная лампа» 13:00;
 • 11-nji dekabr: «Мы обязательно встретимся», 19:00;
 • 12-nji dekabr: «Доктор Айболит», 12:00;
 • 12-nji dekabr: «Струны Души» (Oýun ilkinji gezek görkezilýär) 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 8-nji dekabr: «Gyzyl alma» 19:00;
 • 9-njy dekabr: «Ak gämi» 19:00;
 • 10-njy dekabr: «Hüwdi» 19:00;
 • 11-nji dekabr: «Elwan ýaglykly serwim» 19:00;
 • 12-nji dekabr: «Oskar» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 10-njy dekabr: «Süýji durmuşyň gapysy» 19:00;
 • 11-nji dekabr: «Arşyn mal alan» 19:00;
 • 12-nji dekabr: «Arşyn mal alan» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 8-nji dekabr: «Balykçy we balyjak» 15:00;
 • 9-njy dekabr: «Arşyn mal alan» 15:00;
 • 9-njy dekabr: «Böwenjik» 17:00;
 • 9-njy dekabr: «Arşyn mal alan» 19:00;
 • 10-njy dekabr: «Külbikejik» 15:00;
 • 10-njy dekabr: «Külbikejik» 17:00;
 • 10-njy dekabr: «Iň hezil gün» 19:00;
 • 11-nji dekabr: «Maşa we Aýy» 15:00;
 • 11-nji dekabr: «Maşa we Aýy» 17:00;
 • 11-nji dekabr: «Japbaklar» 19:00;
 • 12-nji dekabr: «Çagalyk älemgoşary» 15:00.

Bellik: Sahna eserlerine tomaşa etmek üçin petekleri teatrlaryň kassalaryndan alyp bilersiňiz.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler