Turkmenistan we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

0
18399
Salgysy:
Национальный музыкально-драматический театр им. Махтумкули
Telefon belgiňiz:
+99312 440037
Soňky täzelenme:

24-nji noýabrda Turkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Turkmenistan we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler.

Başlanýan wagty: 19:00 , giriş-mugt.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler