Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna eserleri (14 — 16-njy oktýabr)

0
10191
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

15-nji oktýabr: «Perwana» 19:00;

16-njy oktýabr: «Ependi ýa-da gülkünç goňşulary» 19:00.

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

15-nji oktýabr: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;

16-njy oktýabr: «Bir selbiniň yşgynda».

 

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

14-nji oktýabr: «Hanuma» 19:00;

15-nji oktýabr: «Körpe we Karlson» 12:00;

15-nji oktýabr: «Amanat giýew» 19:00;

16-njy oktýabr: «Aladdin we jadyly çyra» 11:00;

 16-njy oktýabr: «Aladdin we jadyly çyra» 13:00;

16-njy oktýabr: «Bäş agşam» 19:00;

 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

14-nji oktýabr: «Gülki sowgady» 19:00;

15-nji oktýabr: «Söýgi duralgasy» 19:00;

16-njy oktýabr: «Hüwdi» 19:00.

 

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry myhmançylykda:

14-nji oktýabr: «Mülk» spektakly 19:00;

15-nji oktýabr: «Mülk» spektakly 19:00;

16-njy oktýabr: «Mülk» spektakly 19:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler