Soňky habarlar

Arhiw

Halkara foto bäsleşik

0
31480
Soňky täzelenme:

Türkmenistanda “Ferula 2022” atly 3-nji Halkara foto bäsleşigine badalga berildi.

Gatnaşyjylaryň işleri 8-nji noýabra çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň netijesi Türkmenistanyň Bitaraplyk gününiň öňüsyrasy belli bolar.

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri we beýleki maglumat bilen şu salgy arkaly tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler