Soňky habarlar

Arhiw

El hünäriniň ýarmarkasy

0
11719
Salgysy:
ТЦ «Багтыярлык»
Soňky täzelenme:

15-nji oktýabrda el hünäriniň ussatlarynyň ýarmarkasy geçiriler.

Geçiriljek ýeri: “Bagtyýarlyk” söwda merkezi

Wagty: 12:00-20:00

Giňişleýin maglumat bilen şu salgy arkaly tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler