Soňky habarlar

Arhiw

Hat ýazmak boýunça bäsleşik

0
29574
Soňky täzelenme:

“Ýaş tebigatçy” H.J. Halkara poçta gününe bagyşlanan hat ýazmak boýunça bäsleşigi yglan etdi.

Iň gowy 10 hatyň awtorlaryna gyzykly gezelenç garaşýar.

“Gözellik tebigatdan başlanýar” temasynda ýazylan haty 13-nji oktýabra çenli tabşyrmaly.

Ýaryşa gatnaşmagyň şertleri bilen şu salgy arkaly tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler