Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäher we etrap häkimliklerinde raýatlary kabul ediş günleri

0
28096
Soňky täzelenme:

2022-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň we etrap häkimlikleriniň edara binalarynda raýatlaryň ýüz tutmalaryny kabul etmegiň tertibi:

 

Aşgabat şäher häkimligi: 15-nji we 29-njy oktýabr, sagat 10:00 – 12:00;

Berkararlyk etrap häkimligi: 8-nji, 22-nji we 29-njy oktýabr, sagat 10:00 – 12:00;

Köpetdag etrap häkimligi: 8-nji, 22-nji we 29-njy oktýabr, sagat 10:00 – 12:00;

Bagtyýarlyk etrap häkimligi: 8-nji, 22-nji we 29-njy oktýabr, sagat 10:00 – 12:00;

Büzmeýin etrap häkimligi: 8-nji, 22-nji we 29-njy oktýabr, sagat 10:00 – 12:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler