Soňky habarlar

Arhiw

“San-Remo Aşgabatda” konserti

0
12769
Salgysy:
Дворец Мукамов
Telefon belgiňiz:
+99362532871; +99365559015
Soňky täzelenme:

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky kirişli saz gurallarynyň orkestri " San-Remo Aşgabatda" atly konsertini berer.

Konsert 2022-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda sagat 18:00-da Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçiriler. 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler