Arhiw

Se­net­çi­lik we ama­ly-ha­şam sun­ga­tynyň festiwaly

0
16433
Soňky täzelenme:

2022-nji ýylyň 12-14-nji okt­ýab­ryn­da Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Se­net­çi­lik we ama­ly-ha­şam sun­ga­ty dün­ýä halk­la­ry­nyň mi­ra­syn­da» at­ly hal­ka­ra fes­ti­wa­ly geçiriler.

Çäräniň geçiriljek ýerleri: Türkmenabatdaky “Türkmeniň ak öýi” binasy, Lebap welaýat kitaphanasy, Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi.

 

Giňişleýin maglumatlar bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler