Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Halkara aýdym-saz gününe bagyşlanan konsert geçiriler

0
12218
Salgysy:
ул. 1984 (Пушкина), 22.
Telefon belgiňiz:
+99312922856
Pocta:
tmk@online.tm
Web adres:
https://tmk.edu.tm/?/
Soňky täzelenme:

1-nji oktýabrda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen Milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Halkara aýdym-saz güni mynasybetli konsert geçiriler.  

Konsert sagat 18:00-da başlanyp, oňa ähli isleg bildirýänler tölegsiz girip bilerler. 

 

Giňişleýin maglumat bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler