Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň çykyşlary (01-02.10.2022)

0
7058
Salgysy:
ул. Махтумкули №134 "A"
Telefon belgiňiz:
+99312361095, +99312361034
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň çykyşlary

01.10.2022 - 19:00 

02.10.2022 - 19:00

 

 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler