Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahnalarynyň sanawy (01.10.2022 – 02.10.2022)

0
5862
Salgysy:
ул. Махтумкули № 78
Telefon belgiňiz:
+99312940974
Soňky täzelenme:

01.10.2022

19:00 – “Hazyna”

 

02.10.2022

19:00 – “Saňa ýalan maňa çyn”

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler