Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň 30.09.2022 - 01.10.2022 senelerinde sahnalary

0
6807
Salgysy:
ул. Гёроглы № 65
Telefon belgiňiz:
+99312942998
Soňky täzelenme:

30.09.2022

19:00 – Aýdym-sazly gülki agşamy

 

01.10.2022

19:00 – “Etme oglan oýun sen”

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler