Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görjezilejk sahna eserleri (26,09.2022-28.09.2022)

0
3706
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

  • 27-nji sentýabr: «Gülki agşamy» 19:00;
  • 28-nji sentýabr: «Gülki agşamy» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry:

  • 26-njy sentýabr: «Gülki agşamy» 19:00;
  • 27-nji sentýabr: «Gülki agşamy» 19:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler