Soňky habarlar

Arhiw

Ägirt uly kir ýuwulýan ýer!

0
820
Eýesi:
Арслан
Telefon belgiňiz:
+99365554805
Pocta:
baharkomekchi@mail.ru
Soňky täzelenme:
“Owadan polat” Hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäheriniň çäginde kir ýuwmak we ýorgan-düşekleri ütüklemek boýunça hyzmatlaryny hödürleýär. Biziň kompaniýamyzda köp sanly senagat kir ýuwujy maşynlary, senagat ütükleri we guradyjy maşynlary bar. Uly krowat örtgileri, odeýallary, prostynlary, portýeralar we başga köp zatlar. •Gysga möhletler. •Amatly ýeňillik ulgamy. •Müşderä aýratyn çemeleşme. •Şäher içinde mugt eltip berme. Biziň bilen Siz kir ýuwmagyň nämedigini ýatdan çykararsyňyz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler