Soňky habarlar

Arhiw

Ýönekeý hususy kärhanasyna işini govy bilýän,tejribeli adam gerek:

0
3070
Eýesi:
Guljahan Parahadovna
Salgysy:
Mary
Telefon belgiňiz:
+99362041234
Pocta:
guljahanparahadovna@gmail.com
Web adres:
yonekey.com.tm
Soňky täzelenme:
1)video ýasaýjy(after effect,primere pro) 2) Front End developer 3)Back End developer(Go lang)-Swift,JAVA 4)Satyjy 5) Video montaj ediji 6) Hytaý dilini bilýän (ähli hytaý satuw platformalaryndan başy çykmaly HÖKMAN) 6) photoshop (Adobe)dan başy çykýan 7) Copywriter ugurlaryndan Basyň cykyan bolsa,biz bilen habarlaş! BELLIK: Hökman Marydan bolmaly! +99362041234 +99362818883

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler