Soňky habarlar

Arhiw

«Online Food» eltip berme hyzmaty «Bagt sagatlary» aksiýasyny yglan etdi

0
27391
Telefon belgiňiz:
(+993 64) 04 90 00
Soňky täzelenme:

«Online food» hyzmatynyň «Bagt sagatlary» atly aksiýasyna laýyklykda, müşderiler her sargyt eden 3 sany suşi ýa-da roll tagamy üçin dördünji tagamy mugt alyp bilerler. Aksiýa Duşenbe günden Anna güne çenli 12:00-dan 18:00 aralygynda dowam edýär.

«Online food» hyzmatynyň tagamnamasy bilen tanyşmak ýa-da Aşgabadyň çägine sargyt etmek üçin sosial media ulgamyndaky hasabyna, şeýle-de (+993 64) 04 90 00 telefon belgisi arkaly ýüz tutup bilersiňiz.

Suşi we roll tagamlarynyň eltip berme hyzmaty 12:00-dan 23:00-a çenli işleýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler