Soňky habarlar

Arhiw

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy zerur bolan harytlary satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär

0
11476
Soňky täzelenme:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104743 — Ýokary basyş bilen suw ýygnaýjy sistema zerur bolan harytlary satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 12-nji iýulyna, sagat 23:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar, bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.com we Karamat.Reimbayeva.@eni.com) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler