Soňky habarlar

Arhiw

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy geofiziki gözlegleri geçirmek üçin bäsleşik yglan edýär

0
9697
Soňky täzelenme:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy №10104290 — Geofiziki gözlegleri (karotaž) geçirmek üçin önümçilik guýularyny gurallar, olaryň çalşylýan bölekleri we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 27-nji iýunyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar, bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Vepa.Nepesov@eni.com we moez.sdouqa@eni.com) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler