Soňky habarlar

Arhiw

Şeherazadanyň "Müň bir gije" ertekileri (Сказки Шехерезады "Тысяча и одна ночь")

0
9414
Salgysy:
Дворец Мукамов национального культурного центра
Telefon belgiňiz:
+99312223898; +99363467177; 514157; +99364037456.
Soňky täzelenme:

Sene: 24-nji iýun

Wagty: 19:00

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri.

Aýdym: Nikolaý Rimskiý-Korsakow, Karl Nielsen, Fikret Amirow.

Habarlaşmak üçin: +99312223898; +99363467177; 514157; +99364037456.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler