Soňky habarlar

Arhiw

Ak Nesil bilim merkezi iňlis dilinden tölegsiz sapak geçirer

0
31441
Salgysy:
Перекресток улиц Битарап Туркменистан и Огузхан (бывшие улицы Подвойского и Айтакова), здание «Белент».
Telefon belgiňiz:
+99361 11 95 51, 95 50 28
Soňky täzelenme:

Senes: 04.06.2022;

Ýaşy: 6 ýaşdan 8 ýaşa çenli;

Wagty: 12:00-den 13:00 çenli we 14:00-dan 15:00 çenli;

Telefon belgileri: +99361 11 95 51, 95 50 28;

Salgysy: Bitarap Türkmenistan şaýoly bilen Oguzhan köçeleriniň çatrygy (öňki Podwoýskiý we Aýtakow köçeleri), Belent binasynyň Sag tarapdaky girelgesi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler