Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Seýitguly Tülegenowyň konserti geçiriler

0
12514
Salgysy:
«Watan» kinokonsert merkezi
Telefon belgiňiz:
92-18-65
Soňky täzelenme:

Şu ýylyň 12-nji iýunynda Aşgabat şäherindäki «Watan» kinokonsert merkezinde Seýitguly Tülegenowyň konserti geçiriler. 

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Seýitguly Tülegenow indi köp ýyllardan bäri aýdym aýdyp halka şatlyk paýlap gelýär. Ol konserdiň dowamynda oňa gatnaşyjylar üçin türkmen halk aýdymlarynyň onlarçasyny ýerine ýetirer. 

  • Konsert 18:00-da başlanar.
  • Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-18-65, 60-70-99.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler