Soňky habarlar

Arhiw

1-nji iýun-Kidz Party Burger zone!

0
29722
Soňky täzelenme:

Çagalar we ýetginjekler üçin özboluşly baýramçylyk!

Gyzykly oýunlar, ýeňijiler üçin baýrakly ýaryşlar we  wiktorinalar:

  • 4+
  • 10+

Programmalar:

  • 12:00-dan 14:30-a çenli
  • 15:00-dan 17:30-a çenli

Petegiň bahasy-150 TMT

Petegi sosial ulgamyň üsti bilen ýa-da telefon belgilere jaň edip satyn alyp bilersiňiz: +993 63 287007; +993 61 877007.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler