Soňky habarlar

Arhiw

29 — 31-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda söwda toplumynyň sergisi

0
13315
Salgysy:
г. Ашхабад, улица Чандыбиль 143
Telefon belgiňiz:
39-89-81
Soňky täzelenme:

Guraýjy topar sergä Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

  • 29-njy maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
  • 30-njy maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
  • 31-nji maýda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-89-81

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler