Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäheriniň güni hem-de okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli geçiriljek konsert

0
14189
Soňky täzelenme:

1. Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun Hojakowa.
2. Türkmenistanyň at gazanan artisti Begmyrat Annamyradow.
3. Azat Dönmezow.
4. Mähri Pirgulyýewa.
5. Begenç Çaryýew.
6. Bahar Annaýewa.
7. Leýli Mämmedowa.
8. Degişme sahnasynyň çykyşy.

  • Habarlaşmak üçin: 94-10-76, 48-96-83
  • Konsertiň geçiriljek wagty: 22.05.2022ý. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler