Aşgabat şäheriniň güni hem-de okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli geçiriljek konsert

0
11621
Soňky täzelenme:

Konserte gatnaşýan artistler:

1. Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa.
2. Türkmenistanyň at gazanan artisti Ahmet Atajanow.
3. Türkmenistanyň at gaznan artisti Çynar Jumaýewa.
4. Parahat Pürjäýew.
5. Göwher Hajymyradowa.
6. Söhbet Kasymow.
7. Zulfiýa Jumabaýewa
8. Degişme sahnasynyň çykyşy.

Konsertiň başlanjak wagty: 21.05.2022ý. 

Habarlaşmak üçin: 94-10-76, 48-96-83

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler