Soňky habarlar

Arhiw

yaka / яка

0
733
Eýesi:
Yaka Cemen
Salgysy:
Turkmensitan Ashgabat
Telefon belgiňiz:
99363781179
Pocta:
cemenyakalar1@gmail.com
Soňky täzelenme:
Türkmen Milli Ýakalar islendik görnüşleri gysga wagtyň içinde tikim işleri amala aşyrýarys we amatly bahadan .

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler