Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdyň teatrlary sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar

0
7461
Soňky täzelenme:

Aşgabat şäherindäki teatrlar şu ýylyň 29-30-njy aprelinde we 1-nji maýynda teatr sahnasynda görkeziljek oýunlara tomaşa etmäge çagyrýar.

 

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

 • 29-njy aprel: «Gülki agşamy» 19:00;
 • 30-njy aprel: «Gelinler» 19:00;
 • 1-nji maý: «Syrly sandyk» 19:00.

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

 • 29-njy aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 18:00;
 • 30-njy aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;
 • 1-nji maý: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00.

 

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

 • 29-njy aprel: «Şekspir barada teatrlaşdyrylan oýun» 19:00;
 • 30-njy aprel: «Maşa we Aýy» 13:00;
 • 30-njy aprel: «Täsin adamlar» 19:00;
 • 1-nji maý: «Körpe we Karlson» 13:00;
 • 1-nji maý: «Bäş agşam» 19:00.

 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 29-njy aprel: «Gumly gelin» 19:00;
 • 30-njy aprel: «Söýgi duralgasy» 19:00;
 • 1-nji maý: «Näzli dildarym» 19:00.

 

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 29-njy aprel: «Gülki agşamy» 19:00;
 • 30-njy aprel: «Ýaz gününiň ýagşy» 19:00;
 • 1-nji maý: «Söýgi bar ýerinde» 19:00.

 

Türkmen Döwlet gurjak teatry:

 • 29-njy aprel: «Iň hezil gün» 19:00;
 • 30-njy aprel: «Çagalyk älemgoşary» 12:00;
 • 30-njy aprel: «Japbaklar» 19:00;
 • 1-nji maý: «Alýaňak» 12:00, 17:00;
 • 1-nji maý: «Gurjak gyz» 19:00.

 

Bellik: Teatr sahnalarynda görkeziljek oýunlara tomaşa etmek üçin petekleri teatrlaryň kassalarynda satyn alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler