Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlary sahnalara tomaşa etmäge çagyrýar

0
8428
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

22-nji aprel: «Hindi rowaýaty» 19:00;
23-nji aprel: «Gelinler» 19:00;
24-nji aprel: «Sen söýseň meni» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

22-nji aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 17:00; 19:00;
23-nji aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 17:00; 19:00;
24-nji aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 17:00; 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

22-nji aprel: «Şekspir barada teatrlaşdyrylan oýun» 19:00;
23-nji aprel: «Kolobok» 13:00;
23-nji aprel: «Sekiz sany söýýän zenan» 19:00;
24-nji aprel: «Buratinonyň başdan geçirenleri» 13:00;
24-nji aprel: «Islegleri ýerine ýetiriji» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

22-nji aprel: «Seniň yşgyňda perwana» 19:00;
23-nji aprel: «Münetjim» 19:00;
24-nji aprel: «Ependi sen kim?» 16:00; 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

22-nji aprel: «Gülki agşamy» 19:00;
23-nji aprel: «Oýun bir, maza iki» 19:00;
24-nji aprel: «Ýediň enesi» 19:00.

Türkmen Döwlet gurjak teatry:

22-nji aprel: «Gurjak gyz» 19:00;
23-nji aprel: «Towşanjygyň öýi» 12:00;
23-nji aprel: «Söýgi bizi halas eder» 19:00;
24-nji aprel: «Basgançagyň aşagynda kim ýaşaýar» 17:00;
24-nji aprel: «Çagaly öý bazar» 19:00.

Bellik: Teatr sahnalarynda görkeziljek oýunlara tomaşa etmek üçin petekleri teatrlaryň kassalarynda satyn alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler