Soňky habarlar

Arhiw

Konsert "Jadylaýjy sesleriň gözelligi"

0
15743
Salgysy:
Туркменская национальная консерватория им. М. Кулиевой
Soňky täzelenme:

Tahyr Ataýewiň orkestri tarapyndan ýerine ýetiriler.

Dirižýor -  N.Halmämmedow adyndaky Halkara bäsleşigiň ýeňijisi Baýramyrat Gutlymyradow.

Sene: 30-njy aprel

Başlanýan wagty: 18:00

Girişi mugt.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler