Soňky habarlar

Arhiw

Bellator 277: Döwletjan Ýagşymyradow - Rafael Karwalýo

0
14891
Salgysy:
525 West Santa Clara Street, San Jose, California, USA
Web adres:
http://www.bellator.com/events
Soňky täzelenme:

Türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradow bilen amerikaly Toni Jonsonyň arasyndaky tutluşygyň geçiriljek şäheri we ýeri belli boldy. Bu tutluşyk 16-njy aprel gijesi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatynyň San-Hose şäherindäki «SAP-sentr» ýapyk sport toplumynda geçiriler.

“Bellator 277” ýaryşynyň tutluşyklary “Setanta Sports” teleýalymynda görüp bolar. Bu teleýaýlym Älem TV  hemrasynda  elýeterlidir.

 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler