Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky Şekillendiriş sungaty muzeýi döredijiik sergisine gatnaşmaga çagyrýar

0
44168
Web adres:
www.museum.gov.tm
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi 2021-nji ýylyň 25 — 27-nji dekabry aralygynda geçiriljek «Gurjaklar we oýnawaçlar dünýäsi» atly döredijilik sergisine gatnaşmaga çagyrýar. 

Sergi 25-nji dekabrda sagat 11:00-da açylýar. 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler