rivera

0
10376
Salgysy:
"Berkarar" SDAM 2-nji gaty
Telefon belgiňiz:
+99312468348
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler