Soňky habarlar

Arhiw

Täjir | Söwda üçin takyk çözgüt

2
2159
Eýesi:
Mekan Hudayberdyyew
Telefon belgiňiz:
+99361752807
Pocta:
hudayberdyyew.97@gmail.com
Siziň ýerli we lomaý söwda dükanlaryňyzy (awtoşaýlar, gurluşyk harytlar , hojalyk harytlar, egin-eşik ),market , kafe ,restoran ulgamlarynda alyp barýan işleriňizi ýeňilleşdirmek , awtomatlaşdyrmak üçin döwrebap çözgüt. “Täjir” akylly hasabat ulgamy programmasy: Tajir Dolandyryş Ulgamy; Tajir çalt satyş nokady (POS) Restoranda/Kafede satyş (POS) Marketlerde çalt satyş (POS) Sada önümçilik / tersine önümçilik Çek printer, ştrih kod we terezi goldawy Haryt galyndylary Ammarlaryň arasynda haryt geçirmi Kassa pul mukdarlary Kassalaryň arasynda pul geçirimi Hyzmatdaş Algy/Bergi hasaby Hyzmatdaşlaryň arasynda balans geçirmek mümkinçiligi. Türkmen, we Rus dillerinde ulanmak mümkinçiligi Täjir - Excel maglumatlaryňyzy göni girizmek mümkinçiligi Tiz öwrenmek mümkinçiligi Şeýle hem , “Täjir”-i ulanyş döwründe elýeterli we professional goldaw hyzmatyny hödürleýäris. Iş prosesiňizde ulanýan kompýuter enjamlaryňyzda bökdençlikler ýüze çykan ýagdaýynda olary tiz abatlamak hyzmatlaryny hem hödürleýäris. Hormatlamak bilen Mekan +99361752807 Mekan

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler