Arhiw

Katalog , flayer, wizitka ýasap bermek hyzmaty.

0
303
Eýesi:
Guljahan Parahadovna
Telefon belgiňiz:
+99361375956
Pocta:
guljahanparahadovna@gmail.com
Salam. Siz Satýan Harytlarynyzy görkezmek isleýärsiňizmi? Onda Biziň “Sanly Açar” Kompaniýamyz Size islendik görnüşdäki wizitkalary , flayerlary Kataloglary (A4,A5, A6 ş.m) taýýarlap berýäris. Habarlaşmak üçin : +99361589828 800522 6-50-19

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler