Soňky habarlar

Arhiw

Erfan haly

0
15169
Salgysy:
Gämi obasy 3-nji köçesi
Telefon belgiňiz:
+993(63)979999, +993(64)979999, +993(12)571030
Web adres:
Instagram::@erfanhaly
Soňky täzelenme:

“Erfan haly” haly dükanyndan islendik haly önümini harydyň bahasynyň 50%-ini ilkibada, galan tölegini bolsa 3 aý möhlet bilen garaşaryna töläp almak bolýar. Mundan başga-da, satyn alanyn halyny mugt ýagdayda bejermek,  Aşgabat şäherine we oňa golaý ýerlere eltip bermek hyzmatyny hödürleýär.

Haly we haly önümleriniň giň görnüş toplumy bilen tanyşmak hem-de dükandan söwda etmek üçin onuň salgysy:Gämi obasynyň 3-nji köçesi.

Telefon belgiler: 863979999, 864979999, 571030     

Instagram::@erfanhaly

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler