Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda täze möwsümi açyldy

0
14726
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

  • 14 awgust "Toýumuza gel toýumuza" sagat 19:00 
  • 15 awgust "Körpe gelin" sagat 19:00 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler