Arhiw

GNBookstore kitap dükany

0
17878
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Махтумкули, ТЦ «Туркменистан» (Универмаг), 1 этаж, магазин №41
Telefon belgiňiz:
94-09-14
Web adres:
https://gnbookstore.com.tm/
Soňky täzelenme:

GNBookstore “Gujurly Nesil” okuw merkeziniň kitap dükanydyr. 

Bu ýerde dürli dillerde we ähli görnüşlerdäki kitaplary size amatly bahadan hödürlerýäris.

Kitaplaryň ähli görnüşlerini Instagram hasabynda @gnbookstore we gnbookstore.com.tm web sahypasynda tapyp bilersiňiz, şeýle hem onlaýn sargyt edip bilersiňiz.

Eltip bermek hyzmaty Türkmenistanyň islendik nokadyna 2-3 günüň içinde, Aşgabat şäherinde günüň dowamynda amala aşyrylýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler