Soňky habarlar

Arhiw

Государственный концерн «Туркменгаз» сообщает о том, что некоторые тендеры аннулированы

0
3080
Telefon belgiňiz:
40- 37- 45

Государственный концерн «Туркменгаз» сообщает о том, что нижеуказанные тендеры аннулированы:

Тендер № T/GAZ-016 лот № 5 – Вспомогательная продукция;

Тендер № T/GAZ-017 лот № 5 – Химическая продукция;

Тендер № T/GAZ-018 лот № 5 – Химическая продукция;

Тендер № T/GAZ- 019 лот № 5 – Химическая продукция.

Телефоны для справок: 40- 37- 45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler