Soňky habarlar

Arhiw

"Nur ýüpek" matalar we köýnekler dükanlar zynjyry Gurban baýramy mynasybetli 10% arzanladyş yglan edýär

0
33946
Telefon belgiňiz:
+99364 84 63 36; +99364 84 36 63
Web adres:
@nuryupek_tm
Soňky täzelenme:

«Nur Ýüpek» ýüpek we bambuk matalaryň dükanlar zynjyry ýetip gelýän Gurban baýramy mynasybetli arzanlaşyklaryň hereket etjekdigini habar berdi.

Ýagny 10-20-nji iýul aralygynda Türkmenistanyň ähli künjeklerinde ýerleşýän bu söwda nyşanly dükanlarda matalary 10 göterim arzan bahadan satyn alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler