Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýylyň iýun aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
10190
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

 • 25 iýun "Ependi ýa-da gülkünç goňşy" sagat 19:00
 • 26 iýun "Sen söýseň meni" sagat 19:00
 • 27 iýun "Ömür daragty" sagat 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 • 26 iýun "Magtymguly Pyragy" sagat 19:00
 • 27 iýun “Seýitnazar Seýdi” sagat 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

 • 25 iýun "Amanat giýew" sagat 19:00
 • 26 iýun "Täsin adamlar" sagat 19:00
 • 27 iýun "Buratinonyň başdan geçirenleri" sagat 10:30
 • 27 iýun "Buratinonyň başdan geçirenleri" sagat 12:00
 • 27 iýun "Türkmeniň bagty" sagat 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry

 • 25 iýun "Gülki agşamy" sagat 19:00
 • 26 iýun “Soltan hakykaty hakda rowaýat” sagat 19:00
 • 27 iýun "Oýun bir, maza iki" sagat 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry

 • 26 iýun “Çagalaryň säheri” sagat 12:00
 • 26 iýun “Japbaklar” sagat 19:00
 • 27 iýun “Çagalaryň säheri” sagat 12:00
 • 27 iýun “Söýgi bizi halas eder” sagat 19:00

Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 25 iýun "Saňa ýalan, maňa çyn” sagat 19:00
 • 26 iýun “Çynymy aýtsam” sagat 19:00
 • 27 iýun “Gülki agşamy” sagat 19:00

Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 26 iýun “Saz rowaýaty” sagat 19:00
 • 27 iýun “Watan-jandan ileri” sagat 19:00
 • 29 iýun “Sungatym bar sarpam bar” sagat 19:00

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

 • 25 iýun "Geliň gülşeliň" sagat 19:00
 • 26 iýun “Söygi bizi halas eder” sagat 19:00
 • 27 iýun "Arçman rowaýaty" sagat 19:00

Türkmenistanyň döwlet sirki

 • 26 ýun “Sirk tomaşasy” sagat 19:00
 • 27 iýun “Sirk tomaşasy” sagat 19:00

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler