Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýylyň iýun aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
14573
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

 • 18 iýun "Giýewleriň bäsleşigi" sagat 19:00
 • 19 iýun "Yşgyň gämisi" sagat 19:00
 • 20 iýun "Syrly sandyk" sagat 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 • 19 iýun "Galkynan göwünler" sagat 19:00
 • 20 iýun “Müneçjim” sagat 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

 • 18 iýun "Andro we Sandro" sagat 19:00
 • 19 iýun "Körpe we Karlson" sagat 10:30
 • 19 iýun "Körpe we Karlson" sagat 12:00
 • 19 iýun "Arşyn mal alan" sagat 19:00
 • 20 iýun "Prostokwaşinaly üçler" sagat 10:30
 • 20 iýun "Prostokwaşinaly üçler" sagat 12:00
 • 20 iýun "Atsyz ýyldyz"sagat 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry

 • 18 iýun "Gülki agşamy" sagat 19:00
 • 19 iýun “Arşyn mal alan” sagat 19:00
 • 20 iýun "Söýgi bar ýerinde " sagat 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry

 • 19 iýun “Çagalyk älemgoşary” sagat 12:00
 • 19 iýun “Çagaly öý-bazar” sagat 19:00
 • 20 iýun “Çagalyk älemgoşary” sagat 12:00
 • 20 iýun “Jüýteniň toýy” sagat 19:00

Daşoguzyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 18 iýun "Bagt mekany” sagat 19:00
 • 19 iýun “Umytly söýgi” sagat 19:00
 • 20 iýun “Gülki agşamy” sagat 19:00

Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

 • 19 iýun “Üç dananyň hikmeti” sagat 19:00
 • 20 iýun “Gel kenara söwer ýar” sagat 19:00

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

 • 19 iýun “Söýgi ummanynda küreksiz” sagat 19:00
 • 20 iýun “Aç möjek” sagat 19:00
 • 20 iýun "Geliň gülşeliň" sagat 19:00

Türkmenistanyň döwlet sirki

 • 19 ýun “Sirk tomaşasy” sagat 19:00
 • 20 iýun “Sirk tomaşasy” sagat 19:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler