Soňky habarlar

Arhiw

Sanly açarda täze kurs.

0
2157
Eýesi:
Aknabat Annadurdyyeva
Salgysy:
Mary şäheri
Telefon belgiňiz:
+99361589828
Pocta:
aknabatannadurdyyeva3@gmail.com
Soňky täzelenme:
Sanly açar kompaniýamyzyň täze kursy bilen tanyş boluň.Programirlemegiň esaslaryny PYTHON dilinde öwredýäs.Doly maglumatlary almak üçin biz bilen habarlaşyň: +99361589828 852265019 @tm_sanly_achar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler