Arhiw

Eni Türkmenistan Limited kompaniýasy degişli hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

0
2411
Soňky täzelenme:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy ¹ 10097193 — Gazy görkezýän optiki kamerany satyn almak we degişli hyzmatlary ýerine ýetirmek (bejergi işlerini we okuw sapaklaryny geçmek) boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: toyli.geldynazarov.@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler