Arhiw

Eni Türkmenistan Limited kompaniýasy ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

0
2230
Soňky täzelenme:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy ¹ 10097442 — «HT — 400» nasosynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 2-nji iýulyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler